OVER ONS

Organisatie

Bestuur stichting Afro Vibes: Pim Deul, Bob Meijs, Jolanda Spoel, Jade Melody Schiff
Artistiek leider: Jay Pather
Programmeur/curator Nederland: Marjorie Boston
Programmeur fringe/context: Tomas Leijnen
Zakelijk leider: Hans Lebouille
Marketing & communicatie: Ivana Zakova
Media & pers: Shaneequa Vrede
Productie: Bing Ie
Techniek: Vincent Romijn
Ontwerp/design: Cathal McKee
Webmaster: John Kist

Stichting Afro Vibes
Bezoekadres: Tussen de Bogen 66
1013 JB Amsterdam
Website: www.afrovibes.nl
RSIN / Fiscaal nummer: 8096.26.068
KvK nummer 34111727
SBI code 94997

Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstelling: ‘Het organiseren van algemene en culturele uitwisseling tussen Nederland en (Zuid-)Afrika in de breedst mogelijke zin en het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

Beleidsplan (hoofdlijnen)

Missie en doel
Het Afrovibes Festival heeft als missie actuele Afrikaanse podiumkunsten te presenteren, de Afrikaanse makers met jonge Nederlandse makers en met publiek te verbinden en daarmee vernieuwende artistieke uitwisseling te stimuleren. Afrovibes is tevens een coproducerend festival dat ruimte biedt voor nieuwe coproducties waarin Afrikaanse en Nederlandse makers samenwerken. Oorspronkelijk richtte het festival zich op Zuid-Afrika, tegenwoordig is de scope breder en richt de programmering zich ook op Afrika buiten Zuid-Afrika.

Het festival richt zich op makers in Afrika en in Nederland die op zoek zijn naar vernieuwende vormen in de podiumkunsten om de complexiteit van onze moderne samenleving te vertalen. Vormen waarin ruimte is voor een eigen interpretatie door de maker van geschiedenis en heden en voor nieuwe verhalen. Welke verhalen worden verteld? Door wie, in welke vorm? De programmering richt zich op grootstedelijke culturele hotspots in Afrika, steden met kunstinstellingen, platformen en broedplaatsen voor toptalent en gevestigde makers. Dit beantwoordt aan de vraag van ons publiek naar actuele voorstellingen uit Afrika en doet recht aan onze ambitie actuele artistieke ontwikkelingen in Afrika te laten zien.